Naš pristop

Kaj je psihoterapija?

Kdaj se odločimo za psihoterapijo in kako ta deluje?

Psihoterapija je proces, kjer terapevt s klientom raziskuje čustva, misli in vedenjske vzorce. Cilj je prepoznavanje izzivov in razumevanje vzorcev, obvladovanje manj funkcionalnih vzorcev, grajenje boljših odnosov ter spodbujanje osebne rasti. Za psihoterapijo se lahko odločimo ob čustvenih težavah, stresu, odnosnih konfliktih ali ko čutimo, da nas omejujejo notranji vzorci.

Transakcijska analiza

Transakcijska analiza je socialna psihologija, ki jo je razvil dr. Eric Berne v poznih 50. letih. Bernova teorija je sestavljena iz določenih ključnih konceptov, ki jih terapevti uporabljajo kot pomoč klientom pri analizi in spreminjanju vzorcev interakcije skozi razvijanje sposobnosti za samoaktualizacijo in z učenjem prepoznavanja in spreminjanja starih ter samo-omejujočih vzorcev.

Integrativna psihoterapija

Integrativna psihoterapija združuje razvojno usmerjene in relacijske koncepte ter terapevtske metode. Njen cilj je celovita integracija klientovega doživljanja in osebnosti. Integracija pomeni postati celovit in s polnim dostopom do vsega, kar posameznik je in kar lahko postane. Ključni so odnos, empatija in sočutje, ki spodbujajo proces integracije osebnosti. Terapevtski pristop omogoča rast in učenje iz vsake izkušnje, s poudarkom na vzpostavljanju kakovostnih medosebnih odnosov.